Polish PL

Privacy Policy & GDPR

Zakres i zgoda

Operatorem strony Polonia24.co.uk i administratorem danych jest Anonse Ltd.  

Polityka prywatności opisuje:

 • zbierane przez Anonse Ltd dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
 • okoliczności ujawniania informacji osobistych Użytkownika;
 • sposoby przechowywania i ochrony danych.

Korzystanie z Usług Polonia24 UK lub założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Anonse Ltd jest administratorem danych osobowych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie z globalnymi standardami w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w kraju.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami, które Polonia24.uk ma lub może mieć. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Polonia24.co.uk może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

 

Zbieranie danych

Polonia24.co.uk  zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

 

Użytkownik zakłada konto: imię, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika

Polonia24 UK weryfikacja Użytkownika: mogą być zbierane i przetwarzane informacje (zgodnie z przepisami prawa) w celu weryfikacji Użytkownika, jego konta, lub otrzymanych danych

Użytkownik zawiera transakcje za pośrednictwem Usług Polonia 24 UK, np. gdy Użytkownik publikuje ogłoszenie lub odpowiada na nie.

Użytkownik wchodzi w interakcje ze społecznością: np. przesyła formularze kontaktowe lub uczestniczy w dyskusjach i komentuje ogloszenia

Użytkownik wykonuje operacje na koncie: np. aktualizuje lub dodaje informacje do konta, dodaje oferty do listy alertów i zapisuje wyszukiwania. Czasami użytkownicy mogą także podawać informacje na temat swojego wieku, płci, zainteresowań i ulubionych treści

 

Dane zbierane przez Polonia24 UK automatycznie obejmują:

 • informacje z urządzeń, których Użytkownik używa do interakcji z Polonia24 lub Usługami Polonia 24 UK: numer urządzenia, niepowtarzalna nazwa użytkownika, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby działań reklamowych oraz niepowtarzalny token urządzenia
 • informacje o lokalizacji Użytkownika: informacje o geolokalizacji
 • informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

 

Polonia korzysta z plików cookies i podobnych technologii do zbierania informacji takich jak:

informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub w ramach treści reklamowych i komunikacji elektronicznej Polonia24.

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji

Polonia 24 UK korzysta z informacji o Użytkowniku do świadczenia i personalizowania swoich Usług

Dane osobowe Użytkownika umożliwiają:

 • zapewnienie dostępu i korzystania z Usług, oraz dostępu do historii, wewnętrznych wiadomości i innych funkcji
 • prezentowanie ofert i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika
 • dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług
 • zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych na Polonia24 UK ogłoszenia
 • świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, wyniki wyszukiwania i innych)

 

POLONIA24 UK wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

 • w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobieranie opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety
 • w konieczności egzekwowania przyjętych przez Polonia24 Zasad korzystania oraz warunków wszelkich innych umów

 

Ujawnianie danych

Polonia24 korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

 • dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam
 • kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o Usługach Poloni24 oraz uslugach podmiotów wchodzących w skład Anonse Media Group (o ile Użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt).
 • dostarczania ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych

 

Polonia24 korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

 • wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań
 • egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Zasad korzystania lub innych zasad

 

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont Polonia24.co.uk przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych Zasad korzystania oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika Polonia24 bezpiecznie usuwa.

 

Ujawnianie danych podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy, które mogą je wykorzystywać do celów:

 • dostarczanie wspólnych treści i usług (jak rejestracja, realizacja i obsługa klienta)
 • pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przypadków oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń przyjętych przez Polonia24 /Anonse Ltd Zasad korzystania, i zasad bezpieczeństwa danych
 • prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych
 • podejmowanie decyzji odnośnie produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej. Podmioty należące do grupy nie będą wysyłać Użytkownikowi komunikacji marketingowej, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę

Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

 • wspieranie Usług Polonia24, przetwarzanie płatności i zapewnianie spersonalizowanych treści reklamowych
 • pomoc w wykrywaniu, ograniczaniu, badaniu oraz zapobieganiu przypadków potencjalnie nielegalnych działań, naruszeń Zasad korzystania, oszustw i bezpieczeństwa,.

 

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

 • organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić firme Anonse Ltd Polonia24 lub któregoś Użytkownika na odpowiedzialność prawną. Jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, pojmania czy ścigania przestępców, oraz oszacowania lub poboru podatku czy cła.
 • uczestnikom Programu Posiadaczy Praw Własności na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki Polonia24 uzna za konieczny w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
 • osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny
 • innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na Polonia24 Zasad korzystania, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze Polonia24 UK uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa