Polish PL
Oferta dla firm Wiadomości UK

Zasady ogłaszania

Zasady zamieszczania ogłoszeń (Zasady Ogłaszania)

z dnia 21 pazdziernika 2020 r. na Internetowym Serwisie Ogłoszeniowym Polonia24.co.uk

Jakich zasad musisz przestrzegać dając ogłoszenie?

Twoje Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego (polskiego, brytyjskiego, europejskiego).

Ogłoszenie nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:

 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
 • propagujących przemoc;
 • wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
 • wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
 • dotyczących towarów, które nie istnieją lub co do których Dający Ogłoszenia nie ma uprawnień;
 • dotyczących świadczenia usług, co do których Dający Ogłoszenia nie ma uprawnień;
 • fałszujących lub złośliwie zatajających rzeczywiste właściwości lub cechy towarów lub usług, jeśli są one istotne dla przedmiotu Ogłoszenia.
 • dotyczących świadczenia usług takich jak lichwa czy piramidy finansowe
 • dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
 • zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
 • dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu).

Ogłoszenie nie może zawierać odnośników do Serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych Serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu.

Ogłoszenie nie może zawierać materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub innych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych prawo do wizerunku oraz dobra osobiste, jak część, dobre imię) lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcie). W szczególności nie wolno na przykład oferować na sprzedaż towarów podrabianych. Musisz pamiętać o tym, iż właściciele praw własności intelektualnej i osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, mogą informować Nas o przypadkach naruszenia ich praw wraz z prośbą o usunięcie Twojego Ogłoszenia. Jeśli informacja taka będzie wiarygodna, przepisy prawne zobowiązują nas do usunięcia takiego Ogłoszenia.

Ogłoszenie nie może zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Usługobiorcom Serwisu, jak i "łańcuszków internetowych"; oraz odnośników (linków) do stron, kont FTP i wszelkich innych odnośników mogących zawierać powyższe, prowadzących do wirusów, czy mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić innym usługobiorcom, czy to poprzez kliknięcie, czy wpisanie adresu, czy podążanie za podaną w ogłoszeniu procedurą, jak i wszelkich innych elementów szkodzących Serwisowi lub Usługobiorcom.

Niniejsze zasady stanowią załącznik do Regulaminu i są jego integralną częścią.

 

Wyszukaj w google. Wyszukaj frazy kluczowe dla swojej firmy, sprawdź pozycje naszego serwisu.....np; "polska firma budowlana londyn" Świetnie wypozycjonowane ogłoszenia. Co tydzień docieramy do ponad 30 tys. Użytkowników Dodaj ogłoszenie już dziś! Promowane reklamy sprzedają się 5x szybciej.